Bike Up!

Rodinný športový festival

V rámci cezhraničného Interreg  projektu Bike Up! Cez hranice na dvoch kolesách (FMP-E/1801/1.1/017) sa v obci Debraď 24. augusta 2019 uskutočnil Bike Up! Rodinný športový festival. V obci, ktorá je známa zachovaním pamiatky kráľa Svätého Ladislava sa zúčastňujúci mali možnosť ochutnať miestne jedlá, oboznámiť sa so slovenskými a maďarskými cyklistickými organizáciami. Na cyklistickej škole mohol každý vyskúšať svoje zručnosti a na predstavení BMX Trial Show sa predstavili talentovaní mladí športovci. O celodennú zábavu bolo postarané aj prostredníctvom hudobných skupín z Košíc a okolia.   


Publikácia vyhotovená v rámci projektu


Zemplínska túra dedičstva – Cyklistická túra v Údolí Hornádu a v Tokajskej oblasti

https://drive.google.com/open?id=1YBvffm53HRmvKUPYZzhrV35SWVe2KOAe&usp=sharing

Túra dedičstva v Údolí Bodvy, na gotickej ceste – Cyklistická túra v oblastiach Cserehát a Turňa

https://drive.google.com/open?id=1ScpdCc2-_ujzvoprTE8E19b8NSR–PID&usp=sharing


Cyklistické turistické stretnutie

Občianske združenie Prameň-Forrás-Spring, spolu s obecným úradom Debraď organizovalo 6. februára 2020 cyklistickú odbornú konferenciu. Účelom stretnutia bolo vyhodnotenie súčasnej situácie a možnosti aktívneho turizmu v regióne Údolia Bodvy a Kaňapty. Taktiež predstavenie už prebiehajúcich cyklistických inovácií v tejto oblasti. Ďalším cieľom stretnutia bolo priblíženie podobne zmýšľajúcich združení a podpora komunikácie medzi organizáciami, zainteresovanými v rozvíjaní cyklistického turizmu v našom regióne. Odborná konferencia sa zrealizovala pomocou cezhraničného slovensko-maďarského grantu Interreg, v rámci toho Fondu malých projektov pre východný región. 

https://ma7.sk/tajaink/kerekparos-szakmai-konferenciat-tartottak-debrodon?fbclid=IwAR1_6_0PX84Xv528-o127KZBq9cOb28QAKVI4KUHzvdpqvndaB5ZR74tjFI


2. Cyklistické turistické stretnutie

V rámci cezhraničného Interreg  projektu Bike Up! Cez hranice na dvoch kolesách (FMP-E/1801/1.1/017) 28. februára 2020 (piatok) sa v Debradi uskutočňuje ďalšie odborné stretnutie, na ktorom, podobne k prvému podujatiu zo 6. februára hlavnou témou bude turistický rozvoj nášho regiónu. Pozvánka a program podujatia: