CLEAN! Ochrana životného prostredia pre budúcnosť

Číslo projektu: FMP-E/2001/4.1/015 Cieľom projektu CLEAN! spolufinancovaného z Fondu malých projektov Cezhraničného programu spolupráce Slovensko – Maďarsko INTERREG V-A je posilnenie spolupráce medzi organizáciami z prihraničnej oblasti (zo župy Szabolcs-Szatmár-Bereg a Košického kraja), pôsobiacimi v oblasti ochrany životného prostredia; posilnenie a propagácia environmentálneho povedomia už od školského veku, zapojením dospelej populácie a organizácií ochrany životného prostredia s cieľom zmierniť negatívne účinky budúcich výziev meniaceho sa prírodného prostredia a ľudskej činnosti. Ďalším cieľom je dosiahnuť vysokú aktívnu účasť spoločnosti na cezhraničných aktivitách: realizácia spoločných, hravých podujatí, kvízov a festivalov pre deti, zameraných na zvyšovanie povedomia, organizovanie vzdelávacích konferencií a výstav pre...