Bike Up!

Rodinný športový festival V rámci cezhraničného Interreg  projektu Bike Up! Cez hranice na dvoch kolesách (FMP-E/1801/1.1/017) sa v obci Debraď 24. augusta 2019 uskutočnil Bike Up! Rodinný športový festival. V obci, ktorá je známa zachovaním pamiatky kráľa Svätého Ladislava sa zúčastňujúci mali možnosť ochutnať miestne jedlá, oboznámiť sa so slovenskými a maďarskými cyklistickými organizáciami. Na cyklistickej škole mohol každý vyskúšať svoje zručnosti a na predstavení BMX Trial Show sa predstavili talentovaní mladí športovci. O celodennú zábavu bolo postarané aj prostredníctvom hudobných skupín z Košíc a okolia.    Publikácia vyhotovená v rámci projektu Zemplínska túra dedičstva – Cyklistická túra v Údolí Hornádu a v Tokajskej oblasti https://drive.google.com/open?id=1YBvffm53HRmvKUPYZzhrV35SWVe2KOAe&usp=sharing Túra dedičstva...