BIKE UP! – Cez hranice na dvoch kolesách

1. marca 2019 sa rozbehol projekt s názvom BIKE UP! – Cez hranice na dvoch kolesách, financovaný z 1. výzvy Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Slovensko-Maďarsko Interreg V-A  (číslo projektu: FMP-E/1801/1.1/017).

Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity  prihraničnej oblasti, lepšie využívanie jej turistických daností, a podpora cykloturistiky, so zameraním sa na princípy udržateľného cestovného ruchu.  V záujme toho vytvoríme virtuálnu, cezhraničnú a tematickú cyklotrasu a turistický chodník s dĺžkou 250 km medzi Sabolčsko-satmársko-berežskou župou, Boršodsko-abovsko-zemplínskou župou a Košickým krajom, ktorá bude zameraná na prírodné a kultúrne dedičstvo prihraničnej oblasti, na vybrané turistické atrakcie na území historického Zemplína, Abova a Medzibodrožia. Pri navrhnutí tejto turistickej trasy využijeme už existujúcu infraštruktúru (napr. cyklotrasy). Dva konečné body trasy sú obce  Debraď (SK) a Szabolcs (HU), kde je k dispozícii potrebná turistická infraštruktúra: ubytovanie, stravovacie možnosti a pod.

Vytvorená turistická trasa a príslušné informácie budú dostupné na viacerých miestach v maďarskom a slovenskom jazyku. Na webovej stránke združenia Vidék Kincse Egyesület sme zriadili podstránku, ktorá obsahuje turistické trasy, turistické atrakcie, možnosti ubytovania a stravovania a ďalšie služby. Publákciu prezentujúcu turistické trasy vydáme v náklade 500 výtlačkov. Materiál bude dostupný aj v elektronickej forme na webovej stránke.

V Debradi vytvoríme tematický náučný chodník, vhodný aj pre cyklistiku, ktorý prevedie návštevníkov pamätihodnosťami obce a legendami, ktoré sa obcou spájajú.

V rámci projektu zabezpečíme prostriedky pre turistiku: 6 ks bicyklov, zastrešené odpočívadlo pre cyklistov (s možnosťou uskladnenia byciklov a stravovania) a príves na prepravu bicyklov.

Partneri projektu:

Obdobie realizácie: 1. marca 2019 – 28. februára 2020

Získaná podpora (Európsky fond pre regionálny rozvoj): 48 234,09 € (85% celkového rozpočtu)

Celkový rozpočet projektu: 56 745,99 €

Webová stránka Programu spolupráce  Interreg V-A Slovensko-Maďarsko: www.skhu.eu

Webová stránka EZÚS Via Carpatia:  www.viacarpatia-spf.eu

Obsah článku nemusí nutne reflektovať oficiálne stanovisko Európskej únie.