BIKE UP! – Cez hranice na dvoch kolesách

1. marca 2019 sa rozbehol projekt s názvom BIKE UP! – Cez hranice na dvoch kolesách, financovaný z 1. výzvy Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Slovensko-Maďarsko Interreg V-A  (číslo projektu: FMP-E/1801/1.1/017). Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity  prihraničnej oblasti, lepšie využívanie jej turistických daností, a podpora cykloturistiky, so zameraním sa na princípy udržateľného cestovného ruchu.  V záujme toho vytvoríme virtuálnu, cezhraničnú a tematickú cyklotrasu a turistický chodník s dĺžkou 250 km medzi Sabolčsko-satmársko-berežskou župou, Boršodsko-abovsko-zemplínskou župou a Košickým krajom, ktorá bude zameraná na prírodné a kultúrne dedičstvo prihraničnej oblasti, na vybrané turistické atrakcie na území historického Zemplína, Abova a...

About Us

V roku 2003 založené občianske združenie Prameň považuje za svoju prvoradú úlohu zachovanie a znovuoživenie miestnych tradícií na území Údolia Bodvy. Vytvorením skutočných hodnôt chce inšpirovať v regióne žijúcich obyvateľov, aby sa stali hrdými na svoju rodnú zem a tak sa aktívne zapájali do jej vylepšenia. S novým prístupom a kreatívnymi metódami budujeme komunity, ktoré budú pevnými oporami jedného silného a cieľavedomého národa.