About Us

V roku 2003 založené občianske združenie Prameň považuje za svoju prvoradú úlohu zachovanie a znovuoživenie miestnych tradícií na území Údolia Bodvy. Vytvorením skutočných hodnôt chce inšpirovať v regióne žijúcich obyvateľov, aby sa stali hrdými na svoju rodnú zem a tak sa aktívne zapájali do jej vylepšenia. S novým prístupom a kreatívnymi metódami budujeme komunity, ktoré budú pevnými oporami jedného silného a cieľavedomého národa.