CLEAN! – KÖRNYEZETÜNK VÉDELME A JÖVŐ SZÁMÁRA

A projekt célja határtérségben működő Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kassa megyei szervezetek közötti együttműködés erősítése környezetvédelmi területen; a változó természeti környezet jövőbeli kihívásainak és az emberi tevékenység negatív hatásainak enyhítése érdekében a környezettudatosság erősítése és elősegítése iskolás kortól kezdve a felnőtt lakosság és környezetvédelmi szervezetek bevonásával.

További cél a magas, aktív társadalmi részvétel elérése a határon átnyúló tevékenységek esetében: közös, játékos szemléletformáló rendezvények, vetélkedő és fesztivál megvalósítása a gyerekek számára, ismeretterjesztő konferenciák és kiállítások szervezése a felnőtt lakosság részére. A hosszútávú cél egy élhetőbb lakókörnyezet kialakítása és fenntartása a helyi lakosság bevonásával.
Számos környezeti probléma az emberi tevékenység negatív következménye, amelyeket az oktatás és a tudatosság növelésével el lehetne kerülni, ezért a projekt célul tűzi ki a környezeti szemléletformálást.

A projekt céljai illeszkednek az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program céljaihoz és a 4-es prioritáshoz (Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása). Az iskolások és lakosság körében szervezett közös szemléletformálási tevékenységek (szemétszedés, vetélkedő) által nő a határon átnyúló tevékenységekben való társadalmi részvétel, nő a tevékenységek iránt az érdeklődés. A közösen megvalósított tevékenységek közelebb hozzák egymáshoz a határtérségben élő lakosságot, elsősorban a fiatalokat és családjaikat, javul a kölcsönös megértés és a kétnyelvűség színvonala. A projektpartnerek között hosszútávú, fenntartható együttműködés jön létre – elsősorban a közös környezeti szemléletformálás és oktatás területén.

A projekt partnerei:

Vezető kedvezményezett: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság    www.enerea.eu

Kedvezményezett: Prameň – Forrás – Spring civil szervezet (Szlovákia) www.pramen-forras-spring.sk

A megvalósítás időszaka: 2021. június 1. – 2022 március 31

A projekt teljes költségvetése 57 569,75 €, melyből:

– az elnyert támogatás (Európai Regionális Fejlesztési Alap) 48 934,29 €, a teljes
költségvetés 85%-a, – az önrész 8 635,46 €.
– az önrész 8 635,46 €.

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program honlapja: www.skhu.eu

A Via Carpatia EGTC honlapja: www.viacarpatia-spf.eu

A cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.